ruud kuipers fotografie

 

Wanneer vind je een foto geslaagd?

Laat ik het zo zeggen, als de dingen naar ons terugkijken met een blik van: "Maar wie ben jij eigenlijk?". Als ik zie dat de werking van het platte vlak een woordje mee gaat spreken zonder de vertekening van het perspectief. Ik wil geen dynamische lijnen. Het abstracte aspect van de foto moet in zekere zin in dienst staan van de mededeling die de dingen ons lijken te willen doen of juist niet.

Wat zijn dingen?

Dingen bestaan natuurlijk niet zonder dat wij het tot ding verklaren. Ot het nu gaat om iets dat wij gemaakt hebben of Iets dat wij in de natuur tegenkomen, iets is pas 'ding' als wij er iets mee kunnen of willen. Wij onderscheiden en categoriseren fenomenen en verklaren het ene tot ding en het andere laten we voor wat het is. Maar, "Wat wij ook vinden, het verplicht de werkelijkheid tot niets". Heeft Cornelis Verhoeven eens gezegd. Wij hebben zo onze eigenaardige eisen aan begrippen. En dat gegeven vind ik spannend of grappig.

Waarom fotografeer je?

Ik ben op zoek naar het oneindige onbekende landschap binnen de wereld van Blokker en het kantoor of het keurig aangelgde park. In feite ben ik een romanticus die binnen het lawaai van het dagelijks leven zoekt naar de veelzeggende stilte van het grote alles.

Ben je gelovig?

Ik geloof in de verbeelding; in het geloof zelf dus, zeg maar.

Heeft alles een bedoeling?

Alles is alle bedoelingen bij elkaar.