ruud kuipers fotografie

 

 

 

 

Na twee jaar Design Academy besloot Ruud Kuipers fotografie te gaan studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Hij studeerde er in 2003 af met autonome fotografie en etsen.

In zijn werk onderzoekt Ruud Kuipers de plaats van de mens tegenover de dingen. Hij ziet hen als levenloze en zwijgzame maar veelzeggende lotgenoten. Hij fotografeert het liefst de dingen die het resultaat zijn van het spanningsveld tussen ons denken en handelen. Zich verschuilend achter vormgeving en de waan van de dag houden zij een werkelijkheid van een heel universum achter.

"Wat onze hersenen bedenken, onze handen maken en onze ogen zien is deel van een onmetelijke werkelijkheid die we proberen te manipuleren voor broodwinning, of te doorgronden met wetenschap of religie. Binnen onze actieradius scheppen we ons eigen veelkleurge oerwoud aan vormen, en andere vleesgeworden bedoelingen. Dit levert een landschap op zonder woeste natuur maar, met een peilloze diepte.

Mijn foto's lopen dood op oneindige vergezichten".